Våga bryta mot normer

Kreativitet är förmågan att skapa nya kopplingar mellan olika tankemönster. Det är många som har sett ett äpple falla ner från trädet men det krävdes en Newton för att sätta orsaken i rätt sammanhang. Lite slappande under ett träd eller hängande på en surfparkering kan tillsammans med ett nyfiket sinne leda till revolutionerande insikter.

Kvalitet skapar attraktion

För att bygga upp en framgångsrik kommunikation jobbar vi först och främst med att skapa ett riktigt bra innehåll. Det är enkelt, roligt och meningsfullt att berätta om bra saker och ju bättre de är desto fler vill berätta det vidare.

Det är underbart att leva i nuet

Vi gillar att skapa upplevelser som är flerdimensionella. De kan vara kopplade till känslor som frihet, adrenalin och spontanitet samtidigt som de är relaterade till känslor av gemenskap och samhörighet. De bästa upplevelserna får oss att leva i nuet.

FÖRETAG MÅSTE TA ANSVAR

Företag måste utgå från hur man kan skapa lönsamhet samtidigt som man bidrar till en positiv samhällsutveckling. När vi genomför våra projekt är det en viktig aspekt som alltid finns med.