Vi gör 2017-03-26T23:29:54+00:00

Nordic Surfers är en kreativ byrå som utvecklar koncept, driver projekt, arrangerar evenemang och genomför aktiviteter. Vi jobbar med många olika typer av spännande kunduppdrag. Då vi har en passion för att utveckla nya koncept genomför vi flera av våra idéer i egen regi. Det ger oss erfarenheter och insikter som kan tillämpas på många olika delar av en verksamhet. Alltifrån affärsutveckling, forskning och organisering till processledning, kommunikation och produktion. Vi representerar ett nätverk av talangfulla människor som ingår i olika projekt.

BRAND OCH KONCEPT

Vi är skickliga på att koppla ihop idéer och skapa någonting nytt. Noggrant utvalda begrepp, symboler, uttryck, färger, mönster, material, kanaler, aktiviteter och innehåll skapar tillsammans en konkret helhetsupplevelse. Det är en kreativ process som tar tid och kräver energi. Detaljerna är avgörande för att skapa rätt känsla. Framför allt är vi intresserade av hur kultur, aktiviteter och kreativitet bidrar till en hållbar utveckling.

PROJEKT

Vi genomför projekt på uppdrag av privata och offentliga aktörer. Vi gillar utveckling och är bra på att leda processer. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med delaktighet, engagerande varumärken, strategisk evenemangsplanering och attraktiva destinationer. Vi synliggör behov genom att ställa rätt frågor, tar fram nytänkande lösningar och samordnar verksamhet mellan olika organisationer.

EVENEMANG

Vi vet hur man planerar, marknadsför, arrangerar, koordinerar och hur man städar upp och avslutar allting efteråt. Vi vet hur man skaffar tillstånden, ordnar platsen, bygger arenan, leder personalen, skapar attraktionen och får folk att komma. Vi genomför flera av våra egna idéer i form av evenemang. Det har gett oss stor kunskap inom en rad olika områden som vi erbjuder till andra.

AKTIVITETER

Vi kan erbjuda en mängd olika aktiviteter med den utrustning vi har tillsammans med vårt nätverk av utövare, kulturbärare och instruktörer. En av våra styrkor är att vi bidrar till en skön atmosfär då vi vet vad vad som skapar en positiv upplevelse för olika målgrupper. Det kan handla om allt från wakeboard, skimboard, skate, longboard, slack-line och trampolin till konst, yoga och dans.