Projektbeskrivning

Förra året möttes människor från när och fjärran i Hallands djupaste skogar för att lägga grunden till en ny festival. En festival som ska få utvecklas i lugn och ro för att bli ett levande uttryck för en kultur som växer sig starkare på flera platser i Hylte kommun. Det är en kultur som bygger på ett ideal om ett medvetet liv i harmoni med omgivningen. Där de grundläggande dimensionerna får lov att vara de viktigaste, så som hållbarhet, mat, musik, samtal, skogens läkande kraft och glädjen i att umgås och att samarbeta med varandra.

Till sommaren kommer denna mötesplats att byggas upp på Åbyggets marker utanför Unnaryd. Deltagare och besökare kommer att komma från såväl Hylte kommun, som Sverige i stort och från andra länder. Vill du vara en del av denna upplevelse?

Save the Date: 5-11 augusti 2019! Mer information kommer under våren.