Projektbeskrivning

Inno-Quarter

Nordic Surfers är en av de svenska partnerna i EU-projektet Inno-Quarter. Projektet syftar till att innovera innovationssystemen genom att nyttja festivaler som plattform för test av nya tjänster och produkter. Genom att nå ut till en stor målgrupp hjälper festivalerna entreprenörerna att korta ner tiden som det tar att komma fram till om det är lönsamt att fortsätta utvecklingen och göra en lansering på marknaden.

Nordic Surfers har konceptualiserat projektet som Silicon Halli – ett nytt område på festivalen Hallifornia i Varberg.

Projektet är ett internationellt samarbete mellan olika myndigheter, universistet, festivaler och inkubatorer i Holland, Tyskland, Danmark och Sverige. Region Halland är den andra svenska partnern och inkubatorn HighFive i Halmstad har uppdraget att leda processen med att rekrytera, förbereda och följa upp de svenska deltagarna.