Projektbeskrivning

I samband med att Varbergs kommun sökt utmärkelsen ”Årets Stadskärna 2016” lanserades det nya platsvarumärket Varberg Inspirerar. Med utgångspunkt i det nya varumärket tog Nordic Surfers fram en film om Varberg som beskriver och säljer in Varberg ur ett turism- och näringslivsperspektiv.

Inspelningen pågick under 12 månader. Uppdraget omfattade att filmen skulle ha ett brett användningsområde och en lång livslängd. Filmen skulle ge en bild av sommarvarberg – spegla en av Sveriges mest populära sommarstäder, men även kvaliteter under höst och vinter.

Filmen ”Varberg inspirerar” förmedlar det bästa med Varberg på mindre än två minuter. Varberg har en egen livsstil. En myllrande plats vid havet. Mitt i historien. Där idéer lyfter. Med en särskild känsla för vatten. En plats som inspirerar.